Upozornění

Oznamujeme rodičům, že od 1. 9. 2013 je školné sníženo z 400,-Kč na 370,-Kč.
Žádáme rodiče, kteří mají účet JINDE NEŽ U ČESKÉ SPOŘITELNY, aby si upravili trvalý příkaz v bance. Informace v kanceláři kuchyně. Tel. 571 611 617.