BARVÍNCI

(věk 4,5 – 6 let)

S dětmi pracuje:

ředitelka mateřské školy Ing. Ivana Tlapáková

učitelka Miroslava Křenková

asistent pedagoga Kateřina Kuráňová


Naše třída má kapacitu 28 dětí, věková hranice je od 4,5 do 6 let.

Výchovně vzdělávací práce vychází ze školního vzdělávacího programu MŠ, na jehož základě má třída vypracovaný třídní vzdělávací plán. Při naši práci respektujeme osobnost dítěte a doržujeme zásady individuálního přístupu, přiměřenosti, posloupnosti a aktivity. Ve třídě vytváříme přátelskou atmosféru a snažíme se dodržovat společně dohodnutá pravidla.

Po dlouhá léta je třída zaměřena na výtvarnou činnost. Výtvarné práce dětí reprezentují mateřskou školu a zdobí vkusně všechny prostory v mateřské škole.

Logopedická péče je zabezpečena odborným logopedem, který do mateřské školy dochází pravidelně každý týden.

Podporujeme zdravý životní styl tím, že navštěvujeme infrasaunu, která se nachází v prostorách mateřské školy. Uskutečňujeme pravidelné návštěvy divadelního představení. Využíváme různé nabídky pro rozvoj tělesných a pohybových dovedností (lyžařský kurz,plavecký výcvik, cvičení v tělocvičně, návštěva pohybového centra Galaxie, dopravní hřiště, výlety do přírody).

Organizujeme společné aktivity i s rodiči (Pochod Broučků, vánoční jarmark spojený s besídkou a Mikulášskou nadílkou, slavnostní vystoupení ke dni matek, rozloučení se školáky, zábavné odpoledne na konci školního roku).