BROUČCI

(věk 2,5 – 3,5 let)

S dětmi pracuje: učitelka Aneta Hlavicová, učitelka Veronika Karlíková


Oddělení dětí ve věku 2,5 – 3,5 let. Výuka probíhá podle Třídního vzdělávacího programu, který vychází ze školního vzdělávacího programu. Třídní vzdělávací program je roztříděn do 5 oblastí. Jazyková oblast – básně, dbáno na správnou výslovnost, rozšíření slovní zásoby, sociální komunikace. Děti se seznamují se základy hudební výchovy, rytmizací, hudebně pohybové činnosti apod. U dětí jsou hodně zapojovány sportovně – hudební činnosti. Děti mají pohybové chvilky každý den. Výtvarná výchova – malba, kresba, použití různých materiálů. Děti se sebezdokonalují v sebeobsluze – hygiena, oblékání, stolování. Důraz na přátelské chování mezi dětmi. Zapojována multikulturní výchova v průběhu celého roku tzv. “ Cesty kolem světa“. Hlavní cíl – zdravý všestranný harmonický rozvoj dítěte.

BROUČCI