BROUČCI

(věk 2 – 4 let)

S dětmi pracuje:

učitelka Mgr. Jana Konvičná

učitelka Veronika Karlíková

chůva Hana Klímová


Výuka probíhá podle Třídního vzdělávacího programu, který vychází ze školního vzdělávacího programu. Třídní vzdělávací program je roztříděn do 5 oblastí. Jazyková výchova – básně, dbáno na správnou výslovnost, rozšíření slovní zásoby, sociální komunikace. Hudební výchova, rytmizace, hudebně pohybové činnosti apod. U dětí jsou hodně zapojovány sportovně – hudební činnosti. Děti mají pohybové chvilky každý den. Výtvarná výchova – malba, kresba, použití různých materiálů. Děti se sebezdokonalují v sebeobsluze – hygiena, oblékání, stolování. Důraz je kladen na přátelské chování mezi dětmi. Učitelky respektují osobnost dítěte a dodržují zásady individuálního přístupu. Vytváří přátelskou atmosféru i přes dodržování společně dohodnutých pravidel.