Akce školky 2012 / 2013

Termín Akce

3.9.2012

slavnostní zahájení školního roku

září-říjen

výlet do ZOO Lešná

září-listopad

kurzy plavání v Rožnově p/R (10 lekcí), lampiónový průvod

podzim, jaro

polodenní výlety do přírody

listopad – květen

Solná jeskyně

prosinec

besídka pro rodiče spojená s Mikulášskou nadílkou

leden, březen

zimní jednodenní výlet na hory/bobování, hry se sněhem

leden

týdenní lyžařský kurz na Bílé

březen

festival „Mateřinka“ (co 2 roky)

březen

návštěvy knihovny  – vytvářet u dětí kladný vztah ke knize, seznámit je s prostředím

25. duben

Den otevřených dveří

duben

vystoupení na oslavách „Dne země“

10. května

vystoupení ke „Dni matek“

celoročně

návštěvy DOMEČKU, účast na akcích pro MŠ

květem – červen

týdenní rekreační pobyty na Bílé

červen

školní výlety (Dinopark, Helfštýn, Rožnov /skanzen/, Teplice lázně apod. dle uvážení)

1. června

oslava „Dne dětí“ – karneval, diskotéka, občerstvení

červen

„Malá maturita“ – slavnostní rozloučení s předškoláky za účasti rodičů

červen

slavnostní ukončení školního roku – zábavné odpoledne na zahradě s rodiči, kolo štěstí, atrakce, táborák, občerstvení