KAMARÁDI

(věk od 4,5 – 6 let)

S dětmi pracuje:

zástupce školy: Irena Václavková

učitelka Ivana Bublíková


Tato třída je zaměřena na hudebně pohybové, taneční a dramatické činnosti, na zdokonalování řečového projevu a výrazného přednesu. Jsou zde pravidelně a často zařazovány hudební chvilky s pohybem, rytmizací a hrou na tělo nebo dětské hudební nástroje. Děti se také postupně seznamují s různými výtvarnými technikami, materiály, pomůckami a barvami. Pracujeme podle TVP ,,Třída plná nápadů“.

S programem básniček a písniček se podílíme na akci města, kde vítáme naše nové malé občánky. Účastníme se také festivalu ,,Mateřinka“. Pro naše rodiče připravujeme 2krát ročně besídky a to k vánočním svátkům a také ke dni matek. Děti mají možnost získat nové podněty a poznatky pro harmonický a všestranný rozvoj jejich osobnosti návštěvou naučných a vzdělávacích programů na Hvězdárně a v Městské knihovně. Nezapomínáme ani na zdraví a tělesnou zdatnost dětí. Navštěvujeme pravidelně tělocvičnu v Domečku, v zimních měsících jezdíme do Solné jeskyně v Zašové, v naší MŠ chodíme 1 krát týdně do infrasauny. V jarních i podzimních měsících, dle povětrnostních podmínek, pořádáme časté tématické dopolední turistické vycházky do přírody v okolí naší MŠ.