KAMARÁDI

(věk od 4,5 – 6 let)

S dětmi pracuje: zástupce školy: Irena Václavková, učitelka Ivana Bublíková


Oddělení dětí ve věku 4,5 – 6 let se zaměřením na výtvarnou, hudební a dramatikou výchovu, která je součástí všech výchovných procesů. Děti se postupně seznamují s různými výtvarnými technikami, materiály, pomůckami a barvami.

Několikrát ročně se zúčastňujeme výtvarných soutěží nebo výstav, podílíme se na výzdobě třídy a celé mateřské školy. Účastníme se na festivalu Mateřinka, máme pravidelné vystoupení v KZ k Svátku matek. Spolupracujeme s „Domečkem“ – kde mimo jiné s dětmi navštěvujeme keramickou dílnu. Děti získávají nové poznatky a podněty pro harmonický rozvoj jejich osobnosti návštěvou Hvězdárny, Knihovny aj. V zimních měsících jezdíme pravidelně do Solné jeskyně, která příznivě působí na zdraví a obranyschopnost organismu dětí. Na jaře chodíme na dopravní hříště a na tématické výlety do okolí mateřské školy.

kamaradi1 kamaradi2