KUŘÁTKA

(věk 3,5 – 4,5 let)

S dětmi pracuje: učitelka Bc. Tereza Topičová, učitelka Jana Klenotičová, chůva Hana Klímová

Naší prioritou je vytvoření příjemné, vstřícné a klidné atmosféry, v níž si děti zvykají na jiné prostředí, než které znají z rodiny. Seznamujeme děti se základními pravidly chování, základy společenského chování (pozdravit, požádat, poděkovat), základy sebeobsluhy při stolování, oblékání, osvojení si hygienických návyků a úklidu hraček.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Zaměřujeme se na logopedickou prevenci formou zábavných logopedických cvičení. Na základě pravidelného procvičování mluvidel si děti nacvičí správnou výslovnost slov, rozšíří si obsahovou stránku řeči, osvojí si nová slovíčka a naučí se správné výslovnosti, což později vede k souvislému vyjadřování. Důležitou součástí správné výslovnosti jsou také dechová cvičení, která budeme provádět taktéž zábavnou formou, například foukání balónků, foukání do píšťalky, do slámky atd. Logopedická cvičení probíhají pod vedením speciálního pedagoga.

AKTIVITY

Zúčastňujeme se také těchto aktivit:

* pravidelné měsíční návštěvy kina

* divadla

* návštěva solné jeskyně v Zašové

* saunování a otužování v infrasauně MŠ

* kondiční cvičení v rámci „Školky v pohybu“

* návštěva Hopi parku ve Valašském Meziříčí