KUŘÁTKA

(věk 3,5 – 4,5 let)

S dětmi pracuje:

učitelka Bc. Tereza Topičová

učitelka Petra Vahalíková


Naší prioritou je vytvoření příjemné, vstřícné a klidné atmosféry, v níž si děti zvykají na jiné prostředí, než které znají z rodiny. Seznamujeme děti se základními pravidly chování, základy společenského chování (pozdravit, požádat, poděkovat), základy sebeobsluhy při stolování, oblékání, osvojení si hygienických návyků a úklidu hraček.

Logopedická prevence

Zaměřujeme se na logopedickou prevenci formou zábavných logopedických cvičení. Na základě pravidelného procvičování mluvidel si děti nacvičí správnou výslovnost slov, rozšíří si obsahovou stránku řeči, osvojí si nová slovíčka a naučí se správné výslovnosti, což později vede k souvislému vyjadřování. Důležitou součástí správné výslovnosti jsou také dechová cvičení, která provádíme taktéž zábavnou formou, například foukání balónků, foukání do píšťaly, do slámky atd. Logopedická cvičení probíhají pod vedením školených učitelek.

Zúčastňujeme se také těchto aktivit:

* Návštěva solné jeskyně v Zašové

* Návštěva keramické dílny ve středisku Domeček

* Kondiční cvičení v rámci „školka v pohybu“ ve středisku Domeček

* Divadla v MŠ, v KZ

* Saunování a otužování v infrasauně v MŠ