SLUNÍČKA

(věk 2 – 3,5 let)

S dětmi pracuje:

učitelka Bc. Lenka Symerská

učitelka Hana Solanská

asistentka Monika Riedlová


Třída Sluníček je oddělení nejmenších dětí ve věku 2 – 3,5 let. Zaměřená na rozvoj pohybových schopností a dovedností těch nejmenších (pohybová průprava pro správné držení těla, relaxační cvičení, rozvoj hrubé motoriky).

Také je pro nás prioritou rozvoj sebeobsluhy u dětí (oblékání, hygiena, stravovací návyky atd.). Důležitým bodem u nejmenších je procvičování jemné motoriky (úchop pastelky, seznámení s výtvarnou činností a materiály, míčkování – pohyb.činnost s pěnovým míčkem, prožitkové učení – pozorování v přírody – seznamování s přírodninami a možnost jejich využití).

Dále se účastníme akcí v MŠ: „Broučkiáda“ – rozloučení s podzimem, „Zahradní slavnost“ – rozloučení před prázdninami, „Dílničky s rodiči a dětmi“ apod. Navštěvujeme hvězdárnu V. M. – naučné programy. Jezdíme do Solné jeskyně v Zašové. Navštěvujeme kino a divadelní představení. V zimní sezóně navštěvujeme infrasaunu v MŠ. Chodíme cvičit do tělocvičny v Domečku ve V. M., kde děti rozvíjí pohybové dovednosti. Na třídní výlety jezdíme na jaře a na podzim (např. ZOO Lešná, Galaxie Zlín apod.). Některé akce můžeme pořádat jen díky velmi dobré spolupráci s rodiči a jejich sponzorským darům. Před prázdninami chodíme na dopolední výlety do přírody (opékání u rybníka v Podlesí apod.).