SLUNÍČKA

 

(věk 2,5 – 3,5 let)

S dětmi pracuje: učitelka Bc. Lenka Symerská

                              učitelka Hana Solanská

 


 Na překážkové dráze MŠ Vyhlídka-Sluníčka

 

Třída Sluníček je odděleni nejmenších dětí ve věku 2,5 – 3,5 let. Zaměřená na rozvoj pohybových schopností a dovedností těch nejmenších (pohybová průprava pro správné držení těla, relaxační cvičení, cvičení v abstrakci pro rozvoj dětské fantazie, rozvoj hrubé motoriky).

Následně rozvíjíme u dětí sebeobsluhu (oblékání, hygiena, stravovací návyky atd.). Důležitým bodem u nejmenších je procvičování jemné motoriky (prožitkové učení – pozorování v přírodě s následnou projekcí do třídy, seznámení s výtvarnou činností a materiály, míčkování – pohybová činnost s pěnovým míčkem pro rozvoj jemné motoriky).

Dále se účastníme se akcí v MŠ Broučkiáda – (rozloučení s podzimem, lampiónový průvod), zahradní slavnost – rozloučení před prázdninami apod. Navštěvujeme hvězdárnu V.M.- naučné programy. Jezdíme do solné jeskyně v Zašové. Chodíme pravidelně do kina a na divadelní představení. V zimní sezóně se jednou týdně saunujeme v infrasauně v MŠ. Vzhledem k pohybovému zaměření naší třídy pravidelně navštěvujeme tělocvičnu v Domečku ve Valašském Meziřičí za účelem opiči dráhy a jiných pohybových aktivit v tomto prostředí. Na třídní výlety jezdíme na jaře a na podzim. Některé akce můžeme pořádat jen díky velmi dobré spolupráci s rodiči a jejich sponzorským darům. Před prázdninami chodíme na dopolední výlety do přírody (opékání u rybníka v Podlesí, mini zoo Štěpánov apod.)

MŠ Vyhlídka-Sluníčka