Sponzoři

Děkujeme všem sponzorům, kteří jakkoliv přispívají naší MŠ.


Naše MŠ je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Valašské Meziříčí, které jako zřizovatel přispívá na celkový provoz, údržbu, modernizaci, investice. Na provoz mateřské školy však přispívají také rodiče dětí, kteří hradí úplatu za předškolní vzdělávání. Čerpání těchto finančních prostředků se řídí rozpočtovými pravidly, převážně se používají na energie.

Díky pochopení některých rodičů, kteří svými dary umožňují škole pořádat mimoškolní aktivity, získává škola prostředky na financování různých akcí např.:

– dopravu a vstupné na výlety do ZOO, Skanzenu, Galaxie apod.

Jelikož rozpočet školy neumožňuje čerpání prostředků na tyto akce, jsme vděčni za každý dar škole. V případě, že tyto prostředky nestačí, musí se rodiče financně podílet.

Dárci mohou kromě peněžních darů věnovat škole i dar věcný např. přehrávače, pomůcky, vybavení zahrady nebo zaplatit pro děti zábavnou službu (kouzelník, skákací hrad apod.).
Výhodou pro dárce jako fyzické i právnické osoby je možnost uplatnit daňový odpočet z darů.

Velmi bychom uvítali pomoc větších podniků a podnikatelů, kteří by nám pomohli realizovat naše plány v oblasti sportu a zdraví dětí, které je naším prioritním zaměřením. Např. vybudování sportovního hřiště, rekonstrukce vybavení školní zahrady pro aktivní vyžití dětí apod.

Děkujeme sponzorům, velmi si Vaší podpory vážíme

AGROFERT

ROBE

DEZA

AGH

SSI SCHÄFER s.r.o.

CABOT